Tư vấn và đặt hàng

https://zalo.me/0904655518

0
0 VND
45,000đ 50,000đ

Bia Oranjeboom 16%–lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM 1080.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
32,000đ 35,000đ

Bia Cortes Tequila 6%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 750,000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
30,000đ 35,000đ

Bia Cortes Extra 4.5%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 690,000 vnđ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
40,000đ 45,000đ

Bia X – Mark Cannabis Beer 5.9%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 960,000 vnđ/ thùng.(Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
90,000đ 10,000đ

Bia Kriek Max 3.5%-Chai 250ml

Thùng 24 chai - Giá KM 2,160,000 vnđ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
85,000đ 90,000đ

Bia Chérie Biere Blance 3.5%-Chai 330ml

Thùng 12 chai - Giá KM 1,020,000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
35,000đ 38,000đ

Bia Saint Omer Framboise 2.8%-Chai 250ml

Thùng 24 chai - Giá KM 790,000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
38,000đ 40,000đ

Bia 1906 Reserva Especial 6.5%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 890,000 vnđ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
1,200,000đ 1,250,000đ

Bia Schorsch Bock Ice 30%-Chai 330ml

Thùng 12 chai - Giá KM 14.000.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
26,000đ 30,000đ

Bia Super Bock Mini 5.2%-Chai 250ml

Thùng 24 chai - Giá KM 620.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
28,000đ 35,000đ

Bia Super Bock Stout 5%-chai 250ml

Thùng 24 chai - Giá KM 670.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
38,000đ 40,000đ

Bia Tsingtao 4.8%-chai 640ml

Thùng 12 chai - Giá KM 450.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
23,000đ 25,000đ

Bia Tsingtao 4.8%-lon 330 ml

Thùng 24 lon 330ml. Giá KM chỉ 550.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
29,000đ 32,000đ

Bia Beerlao Lager-lon 500ml

Thùng 24 lon - Giá KM 690.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
25,000đ 30,000đ

Bia Beerlao Lager-chai 330ml

Thùng 24 chai 330 ml. Giá KM chỉ 580.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
40,000đ 45,000đ

Bia Luxus 8,5%-lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml- Giá KM 850.000 đ/ thùng

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 50,000đ

Bia Oranjeboom 16%–lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM 1080.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
32,000đ 35,000đ

Bia Cortes Tequila 6%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 750,000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
30,000đ 35,000đ

Bia Cortes Extra 4.5%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 690,000 vnđ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
40,000đ 45,000đ

Bia X – Mark Cannabis Beer 5.9%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 960,000 vnđ/ thùng.(Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
90,000đ 10,000đ

Bia Kriek Max 3.5%-Chai 250ml

Thùng 24 chai - Giá KM 2,160,000 vnđ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
85,000đ 90,000đ

Bia Chérie Biere Blance 3.5%-Chai 330ml

Thùng 12 chai - Giá KM 1,020,000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
35,000đ 38,000đ

Bia Saint Omer Framboise 2.8%-Chai 250ml

Thùng 24 chai - Giá KM 790,000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
38,000đ 40,000đ

Bia 1906 Reserva Especial 6.5%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 890,000 vnđ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
1,200,000đ 1,250,000đ

Bia Schorsch Bock Ice 30%-Chai 330ml

Thùng 12 chai - Giá KM 14.000.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
26,000đ 30,000đ

Bia Super Bock Mini 5.2%-Chai 250ml

Thùng 24 chai - Giá KM 620.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
28,000đ 35,000đ

Bia Super Bock Stout 5%-chai 250ml

Thùng 24 chai - Giá KM 670.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
38,000đ 40,000đ

Bia Tsingtao 4.8%-chai 640ml

Thùng 12 chai - Giá KM 450.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
23,000đ 25,000đ

Bia Tsingtao 4.8%-lon 330 ml

Thùng 24 lon 330ml. Giá KM chỉ 550.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
29,000đ 32,000đ

Bia Beerlao Lager-lon 500ml

Thùng 24 lon - Giá KM 690.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
25,000đ 30,000đ

Bia Beerlao Lager-chai 330ml

Thùng 24 chai 330 ml. Giá KM chỉ 580.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
40,000đ 45,000đ

Bia Luxus 8,5%-lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml- Giá KM 850.000 đ/ thùng

Đặt mua Chi tiết

Bia khác

Bia khác
Bia Luxus 8,5%-lon 500ml 5/5, tổng số 1 lượt bình chọn
Contact Me on Zalo